• Tiếng Việt
 • English

Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021


Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xin công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021

 1. Biên bản đề cử thành viên ban kiểm soát
 2. Biên bản đề cử thành viên hội đồng quản trị
 3. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Đỗ Văn Chính
 4. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Nguyễn Thành Hưng
 5. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Triệu Tiến Dũng
Trân Trọng!
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  Email: contact@bhhc.vn
  Website: www.thuydienbachalaocai.com.vn