• Tiếng Việt
  • English

Ngành nghề kinh doanh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:
1. Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, xây dựng công trình cấp thoát nước; Đầu tư kinh doanh các công trình điện vừa và nhỏ;
2. Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp. Sản xuất kinh doanh máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng;
3.   Sản xuất, truyền tải, phân phối điện;
4.   Nghiên cứu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, sản xuất thiết bị điện và đào tạo cán bộ, công nhân vận hành nhà máy thủy điện;
5.   Tiếp nhận, vận tải vật tư thiết bị;
6.   Kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng;
7.  Khai thác, lọc nước, phục vụ sịnh hoạt, công nghiệp và các mục đích khác;
8.  Kinh doanh dịch vụ khách sạn-du lịch.

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn