• Tiếng Việt
  • English

Giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ Công ty

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt đăng ký bán toàn bộ 6.095.362 cổ phiếu (tương đương 9,235% VĐL)

Giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ Công ty

Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Liên Minh Việt đăng ký bán toàn bộ 300.000 cổ phiếu đang năm giữ (tương đương 0.45% VĐL) từ ngày 06/06/2019 đến ngày 05/07/2019

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Ngày 23/05/2019, Công ty cổ phần Hưng Doanh Việt không còn là cổ đông lớn của Công ty

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà đã giao dịch thành công 10.116.600 cổ phiếu bằng phương thức giao dịch khớp lệnh qua sàn giao dịch Chứng khoán

Phân công nhiệm vụ và bầu Trưởng ban kiểm soát công ty

Ngày 02/05/2019, Ban kiểm soát công ty họp và thống nhất cử ông Phạm Ngọc Tân làm trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của ban kiểm soát

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn