• Tiếng Việt
  • English

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 24/04/2018 Chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú Vũ Văn Bằng vào Đảng cộng sản Việt Nam

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị IX BCH TW ĐCS Việt Nam Khóa XI

Sáng ngày 20/9/2014, thực hiện kế hoạch của Quận Uỷ Ba Đình, Ban thường vụ Đảng Uỷ Cơ quan Tổng công ty LICOGI đã tổ chức “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hàn...

Sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015

Sáng 14/6/2013, tại trụ sở Tổng công ty LICOGI, Đảng bộ Cơ quan Tổng Cty đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Cấp ủy ...

    1 
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn