• Tiếng Việt
 • English

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông báo về việc mời tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của BHHC, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 h 00’ đến 11 h 30’ thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm: Phòng Winsor, Tầng 2, Khách sạn GrandPlaza - số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BHHC theo danh sách chốt hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

Các nội dung chi tiết như sau:
 

 1. Thư mời họp cổ đông 2020
 2. Giấy ủy quyền họp đại hội cổ đông năm 2020
 3. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021
 4. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên nam 2020
 
 
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  Email: contact@bhhc.vn
  Website: www.thuydienbachalaocai.com.vn