• Tiếng Việt
  • English

LICOGI vững bước trên đường hội nhập

“SXKD ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) lần thứ X đề ra” - Đây là một trong những thành tích nổi bật của Đảng bộ Cơ quan TCty LICOGI trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

“SXKD ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) lần thứ X đề ra” - Đây là một trong những thành tích nổi bật của Đảng bộ Cơ quan TCty LICOGI trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 
100% đại biểu tán thành Nghị quyết Đai hội Đảng bộ TCty khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của TCty
 
Những năm đầu của nhiệm kỳ 2010 - 2015, TCty LICOGI có thuận lợi hơn so với những năm trước đây. Các dự án lớn mở ra, đặc biệt là các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, giao thông là những công trình có quy mô lớn, phát huy năng lực máy móc thiết bị, ngành nghề truyền thống của TCty, tạo nhiều việc làm.
 
Mặt khác, là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm về thi công xây lắp và xử lý nền móng, TCty được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ Tổng thầu thi công xây lắp cũng như tham gia Tổ hợp nhà thầu thi công xây lắp nhiều dự án thủy điện lớn.
 
Bên cạnh những thuận lợi, TCty cũng gặp không ít khó khăn. Các Dự án thủy điện do TCty đảm nhận thi công đều là những dự án thuộc vùng sâu, vùng xa, dẫn đến việc thu hút lao động gặp nhiều khó khăn. Tuy Nhà nước đã tháo gỡ, thanh toán cho các đơn vị xây dựng theo trượt giá, nhưng việc thanh toán của chủ đầu tư còn rất chậm. Tình trạng bị bên A chiếm dụng vốn còn nhiều nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD…
 
Trước những thuận lợi và khó khăn trên, với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết –trách nhiệm - đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy mọi nguồn lực xây dựng TCty trở thành một đơn vị kinh tế mạnh”, Đảng bộ Cơ quan TCty đã đề ra các chủ trương, biện pháp, lãnh đạo LICOGI thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCty lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 
Kết quả, Đảng bộ Cơ quan TCty đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được giao. TCty LICOGI vẫn đảm bảo ổn định, phát triển về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, đầu tư, thu nhập của người lao động, SXKD có hiệu quả, có tích luỹ đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ. TCty đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, lo đủ việc làm, cải thiện đời sống của CBCNV, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao. Tại thời điểm 31/12/2014, vốn chủ sở hữu của Cty mẹ là 596 tỷ đồng, tăng 226 tỷ đồng so với năm 2009. Thu nhập bình quân hàng năm của người lao động tăng từ 15 - 20%.
 
Từ năm 2008 đến nay, TCty luôn được Cty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (VNR) xếp trong Top 500 DN lớn nhất Việt Nam. Trong các năm 2010 - 2014, TCty đã được tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2); 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho thành tích trên công trình thủy điện A Vương và Sơn La; 4 Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều Cờ, Bằng khen của Bộ Xây dựng, TLĐLĐVN, CĐXDVN…
 
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
 
Cũng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Ba Đình, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là 3 khâu đột phá, 2 chương trình, 5 chuyên đề của Quận ủy Ba Đình nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đảng uỷ luôn chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Đảng ủy chủ động dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng tư tưởng; đặc biệt là tư tưởng của cán bộ công nhân thi công tại các công trình, khu vực có yếu tố nước ngoài trong thời gian qua. Do làm tốt công tác tư tưởng nên không có cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu mua chuộc, lôi kéo tham gia biểu tình, đình công, lãn công.
 
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy xác định việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn với việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Qua sinh hoạt tự phê bình, phê bình đã tạo được không khí dân chủ, cởi mở, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình với ý thức xây dựng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và quản lý đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Việc bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng được quan tâm, có chuyển biến tích cực. Chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao.
 
Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra được tăng cường và hoạt động có nề nếp. Các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung và phương thức vận động cho phù hợp nhằm tạo được sức mạnh của khối đoàn kết toàn đơn vị.
 
Ra mắt Ban chấp Đảng bộ Cơ quan TCty LICOGI khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Vũ Tiến Giao được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XI.
 
Bộ máy chính quyền từ TCty đến các đơn vị thành viên được củng cố, kể cả các đơn vị mới thành lập. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBCNV và đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; tham gia các hoạt động nhân đạo, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Mái ấm công đoàn... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của TCty.
 
Công tác an ninh, quốc phòng trong đơn vị được giữ vững, không để xảy ra các vụ cháy nổ, truyền đơn, khẩu hiệu, biểu tình, đình công, tụ tập khiếu nại đòi yêu sách hoặc làm tổn hại đến an ninh trật tự của đơn vị và trên địa bàn.
 
Trong các năm 2010 - 2014, TCty 3 lần được tặng Bằng khen của Tổng cục An ninh nhân dân, 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. 5 năm liền 2010 – 2014, Đảng bộ Cơ quan TCty được Quận ủy Ba Đình công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2010 - 2014.
 
Phấn đấu tăng giá trị SXKD của toàn TCty 5%/năm
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan TCty xác định: Truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển; kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền; sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ Đảng viên và sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Bộ Xây dựng, của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình… là những thuận lợi cơ bản, tiền đề quan trọng để LICOGI vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ trọng tâm.
 
Một là, đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả SXKD; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm; tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, VLXD và dịch vụ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát. Phấn đấu giá trị SXKD của toàn TCty tăng bình quân hàng năm 5%, đến năm 2020 đạt giá trị trên 10.000 tỷ đồng. Doanh thu tăng bình quân hàng năm tăng 8%, đến năm 2020 đạt trên 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân hàng năm tăng 5%, phấn đấu đến năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Tổ hợp Cty mẹ - Cty con đạt 300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân toàn TCty tăng hàng năm 10%, phấn đấu đến năm 2020 đạt 6,2 triệu đ/người/tháng.
 
Hai là, tiếp tục đổi mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là việc làm thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Cơ quan TCty liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt trên 90%, trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi năm, đảng bộ kết nạp bình quân 8 - 10 đảng viên.
 
Ba là, xây dựng và phát huy đoàn kết nội bộ và sức mạnh đại đoàn kết; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục củng cố tổ chức và cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của người lao động; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
 
Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, công tác an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế, tham gia và làm tốt công tác xã hội.
 
Mới đây, Đảng bộ Cơ quan TCty LICOGI đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 11 đồng chí. Chủ tịch HĐTV TCty LICOGI Vũ Tiến Giao được Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XI.
 
                                             Nguồn: baoxaydung.com.vn
 
 
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn