• Tiếng Việt
  • English

LICOGI tổ chức hội thảo về “Kế hoạch Thực hiện Đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp

Ngày 27/7/2015 tại trụ sở, Tổng công ty LICOGI đã tổ chức Hội thảo về Kế hoạch Thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng công ty LICOGI và việc tham gia Chương trình Cải cách doanh nghiệp nhà nước và Hỗ trợ quản trị công ty – Dự án 3 do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

LICOGI tổ chức hội thảo về “Kế hoạch Thực hiện Đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp và việc tham gia Dự án vay vốn ADB”
 
Ngày 27/7/2015 tại trụ sở, Tổng công ty LICOGI đã tổ chức Hội thảo về Kế hoạch Thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng công ty LICOGI và việc tham gia Chương trình Cải cách doanh nghiệp nhà nước và Hỗ trợ quản trị công ty – Dự án 3 do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
 
Tham dự hội thảo có đại diện của Vụ Tổng hợp - Văn phòng Chủ tịch Nước, Vụ Kinh tế - Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, Vụ Tài chính ngân sách – Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc Hội, Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng, Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Chương trình – Bộ Tài chính,; về phía Tổng công ty LICOGI có các thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban chức năng, Ban QLDA tái cấu trúc doanh nghiệp và lãnh đạo đại diện một số đơn vị của Tổng công ty LICOGI.
Nội dung buổi Hội thảo về một số vấn đề chính của Kế hoạch Thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng công ty LICOGI và việc tham gia Chương trình Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty (SRCGFP) – Dự án 3.
Tại buổi Hội thảo, đại diện lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty LICOGI đã thuyết trình quá trình thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty LICOGI và tham gia Chương trình Cải cách DNNN & hỗ trợ quản trị công ty sử dụng nguồn vốn ADB. Bà Vũ Hồng Loan – Chuyên gia Ban Quản lý Chương trình Bộ Tài chính đã thuyết trình về Chương trình Cải cách DNNN và Hỗ trợ quản trị công ty. Các đại biểu đại diện cho các cơ quan liên quan đã phát biểu ý kiến đánh giá tích cực và nêu một số ý kiến góp ý để Tổng công ty LICOGI hoàn thiện hơn Kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty LICOGI đã được Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 05/01/2013 (quyết định số 46/QĐ-BXD), quá trình từ thời điểm đó đến nay, Tổng công ty LICOGI đang có sự chuyển biến mạnh mẽ để phù hợp với tình hình mới.
 
                              Tin: Ban QLDA tái cấu trúc LICOGI.
 
                                                        Ảnh: Đăng Dũng
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn