• Tiếng Việt
  • English

LICOGI sẽ chào bán hơn 21 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng

Ngày 13-4 tới đây, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 13-4 tới đây, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
 Dự án Thủy điện Bản Chát do LICOGI làm tổng thầu.
Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng là 900 tỷ đồng, tương đương với 90 triệu cổ phần. Trong đó, Công ty sẽ chào bán lần đầu ra công chúng 21.269.000 cổ phần (tương đương với 23,6% vốn điều lệ sau cổ phần hóa).
Sau khi cổ phần hóa, LICOGI vẫn định hướng lĩnh vực thi công xây lắp là hoạt động mũi nhọn, dự kiến sản lượng sản xuất xây lắp giai đoạn 2011- 2015 là 28,1 nghìn tỷ đồng; Giai đoạn 2016 - 2020 định hướng là hơn 49 nghìn tỷ đồng, tăng 74% so với kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015. Trong thời gian tới, LICOGI tiếp tục tập trung phát huy ngành nghề mũi nhọn về hạ tầng kỹ thuật và xử lý nền móng. Ngoài việc tiếp tục tham gia thi công hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu đô thị, xử lý nền móng các công trình ngầm, các công trình cao tầng, các nhà máy nhiệt điện, xi măng... LICOGI tiếp tục đi sâu nghiên cứu thi công các công trình giao thông ngầm trong nội thị, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: đường hầm giao thông, tuyến xe điện ngầm, tuyến đường sắt trên cao ...
Về đầu tư và xây dựng, trong 3 năm tới, LICOGI tập trung tiếp tục triển khai đầu tư dự án thủy điện Cẩm Thủy 2 (Thanh Hóa); đầu tư đô thị và khu công nghiệp; tiếp tục đầu tư và hoàn thành các dự án khu đô thị: Thịnh Liệt (Hà Nội), Thủy điện Cẩm Thủy 2, Yên Thanh (Uông Bí); Tiếp tục tiếp cận, nghiên cứu và xin làm chủ đầu tư các khu đô thị mới tại các tỉnh: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hạ Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.
Theo kế hoạch giai đoạn từ 2015 - 2017, tổng doanh thu của LICOGI ước đạt từ 1 nghìn tỷ đồng đến 1,6 nghìn tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 46,5 tỷ đồng; 59,5 tỷ đồng và 75,1 tỷ đồng. ROE ước đạt 5,2%; 6,6% và 8,3%. Tỷ lệ trả cổ tức trong 3 năm là 3%, 4% và 5%.
                                                   Nguồn: baohaiquan.vn
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn