• Tiếng Việt
  • English

LICOGI đấu giá thành công 21.269.000 cổ phiếu

Thực hiện Quyết định số 2243/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty Mẹ -Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) và Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 15/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện bán cổ phần lần đầu của công ty Mẹ -Tổng công ty LICOGI

Thực hiện Quyết định số 2243/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty Mẹ -Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) và Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 15/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện bán cổ phần lần đầu của công ty Mẹ -Tổng công ty LICOGI. Sáng ngày 13/04/2015, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra phiên đấu giá 21.269.000 cổ phiếu LICOGI. Kết quả như sau:
    - Số lượng cổ phiếu đấu giá : 21.269.000 cp.
    - Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 106.
    - Số lượng cổ phần chào mua: 23.023.300 cp.
    - Giá đấu thành công cao nhất: 11.000 đ/cp.
    - Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đ/cp.
    - Giá đấu thành công bình quân: 10.006 đ/cp.
Như vậy, toàn bộ số cổ phiếu Tổng công ty LICOGI chào bán đã được các nhà đầu tư mua hết. Số cổ phiếu này chiếm 23,63 % vốn điều lệ của Tổng công ty.
Tiếp theo, LICOGI sẽ đàm phán bán 35% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược, bán 1,3% vốn điều lệ  cho CBCNV Tổng công ty và bán 0,07% cho Tổ chức công đoàn.
Tháng 6/2015, LICOGI sẽ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và tổ chức Đại hội, chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần.
Cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp là hai hoạt động mạnh mẽ đang diễn ra ở LICOGI, nhằm thực hiện tốt nhất đề án tái cấu trúc Tổng công ty, đưa Tổng công ty LICOGI trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững.
 
Một số hình ảnh Phiên đấu giá:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Tin: Ban lãnh đạo Tổng công ty LICOGI
 
                                                           Ảnh: Đăng Dũng
 
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn