• Tiếng Việt
  • English

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 24/04/2018 Chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú Vũ Văn Bằng vào Đảng cộng sản Việt Nam

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".
 

Chiều ngày 24/04/2018 chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú: Vũ Văn Bằng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, quy trình theo Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

 

Thay mặt Chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, đồng chí Nguyễn Văn Thập – Bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Vũ Văn Bằng , đồng chí chính thức bước vào thời gian dự bị 1 năm.  Đảng viên mới tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 


 

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thập đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Tại buổi lễ, đồng chí Đảng viên mới cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.

Sự kiện kết nạp đảng viên của Chi bộ công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ,có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 
Thông tin liên quan
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn