• Tiếng Việt
 • English

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Ngày 26/07/2019 Công ty nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt liên quan đến người nội bộ là Bà Lê Thị Quỳnh Chi (Ủy viên HĐQT Công ty) đã bán toàn bộ 6.095.362 cổ phiếu đang nắm giữ (tương đương 9,235% VĐL). Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cố phiếu (tương đương 0,00% VĐL)

  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  Email: contact@bhhc.vn
  Website: www.thuydienbachalaocai.com.vn