• Tiếng Việt
  • English

Hội nghị Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-BXD ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng” tại Hà Nội

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-BXD ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng” tại Hà Nội (từ ngày 02/11 đến ngày 04/11/2016) và Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 09/11 đến ngày 11/11/2016) cho hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xây dựng trong cả nước. 
 
 
Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc Hội nghị tại Hà Nội
 
Phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Duy Thắng cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật ngành Xây dựng được lãnh đạo Bộ hết sức quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong năm 2014, Bộ Xây dựng đã hoàn thành, trình và được Quốc hội thông qua 03 dự án Luật: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (thay thế Luật Xây dựng số 13/2003/QH11), Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (thay thế Luật Nhà ở số 56/2005/QH11), Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 (thay thế Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11).
 
Từ năm 2015 đến năm 2016, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị soạn thảo trình Chính phủ ban hành 13 Nghị định hướng dẫn 03 Luật và Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 37 thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.
 Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của Bộ Xây dựng giới thiệu những nội dung chính, những điểm mới của pháp luật về các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nhà ở, quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị... để triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả pháp luật ngành Xây dựng trên toàn quốc./.
 
 
Lương Kim Loan
 
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn