• Tiếng Việt
 • English

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà - BHHC  (tiền thân là Ban quản lý dự án thủy điện Bắc Hà trực thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng - Licogi) do 03 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi), Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Công ty cổ phần Licogi 14 (Licogi 14) thành lập nhằm mục đích xây dựng dự án thủy điện Bắc Hà và hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Lào cai.
Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà chính thức bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1203000132 ngày 18/02/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào cai cấp và xin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 1 ngày 12 tháng 09 năm 2008 và lần 2 ngày 14 tháng 04 năm 2009.
Một số thông tin chính về Công ty như sau:
1.     Tên Công ty
o    Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.
o    Tên tiếng Anh: Bac Ha Hydropower Joint Stock Company.
o    Tên giao dịch: Công ty Thủy điện Bắc Hà
o    Tên viết tắt:     BHHC
2.     Trụ sở đăng ký của Công ty là:
o    Địa chỉ: thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
o    Điện thoại: 020.6294668
o    Fax: 020.6268606
o    [E-mail]: info.bhhc@gmail.com
o    Website: www.thuydienbachalaocai.com.vn
3.   Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Tổng giám đốc.
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  Email: contact@bhhc.vn
  Website: www.thuydienbachalaocai.com.vn