• Tiếng Việt
  • English

Giấy nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông từ ngày 26/8/2019. Các cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản liên hệ theo số điện thoại sau: 0966934439 gặp anh Nguyễn Quang Thắng để được hướng dẫn.

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn