• Tiếng Việt
  • English

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 (19/10/2012)

Ngày 12/10 Tổng công ty LICOGI họp toàn thể các đơn vị thành viên, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013.

TẾT TRỒNG CÂY

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây trên cả nước và được sự chỉ đạo, ủng hộ lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn