• Tiếng Việt
  • English

Lễ phát động " Tháng hành động về ATVSLĐ ngành xây dựng lần thứ nhất năm 2017"

Ngày 12/01/2016 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 87/QĐ-TTg về việc tổ chức Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động từ năm 2017. Triển khai Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ, sáng ngày 09/05/2017 ...

Tổng công ty LICOGI - CTCP công bố bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 19/06/2017 tại trụ sở, Tổng công ty LICOGI – CTCP đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tham dự có các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, Trưởng Phó Phòng Ban chứ...

LICOGI tổ chức hội nghị tổng hợp giá trị sản lượng doanh thu 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 31/07/2017 tại trụ sở, Tổng công ty LICOGI – CTCP đã tổ chức hội nghị tổng hợp giá trị sản lượng doanh thu 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017. Tham dự có đầy đủ các đơn vị trong hệ th...

Các công ty trong hệ thống LICOGI13 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Từ ngày 21/3 đến 29/3/2017, các Công ty trong hệ thống LICOGI13 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, cổ đông các Công ty đã thảo luận và thông qua những ...

Licogi 16 ký hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Ngày 14/6, Cty cổ phần Licogi 16 đã ký kết thỏa thuận hợp tác 5 năm với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT). Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là hai bên cùng nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa...

LICOGI 13 mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng

Công ty CP Năng lượng tái tạo LICOGI 13 (LICOGI 13 - CRENCO), doanh nghiệp được Công ty CP LICOGI 13 (LICOGI 13) góp 60% vốn điều lệ vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn