• Tiếng Việt
  • English

Cổ phần hóa 4 TCty trong năm 2017

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới cơ cấu và tái cơ cấu DNNN, DN có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011 – 2016, nhiệm vụ đến năm 2020. Theo đó, thực hiện CPH trong năm 2017 các Tcty: Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới cơ cấu và tái cơ cấu DNNN, DN có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011 – 2016, nhiệm vụ đến năm 2020. Theo đó, thực hiện CPH trong năm 2017 các Tcty: Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 
Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, thực hiện thoái vốn Nhà nước, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về Tcty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại 12 Tcty đã CPH và 4 Tcty đang tiến hành CPH theo quy định, bảo đảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 với lộ trình gồm 3 nhóm.
 
Nhóm 1: Giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước 40,71% vốn điều lệ tại Tcty LICOGI – CTCP và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại DN này về Tcty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quý I/2017.
 
Nhóm 2: Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo lộ trình đến hết năm 2018 về mức 0%, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về Tcty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đối với 10 DN gồm các Tcty: Vật liệu xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Sông Hồng, Đầu tư và Phát triển xây dựng, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam, Cơ khí xây dựng và Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.
 
Nhóm 3: Thực hiện CPH, bán bớt phần vốn Nhà nước, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019 tại cac Tcty: Sông Đà, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Lắp máy Việt Nam – CTCP và VIGLACERA – CTCP; xây dựng cụ thể lộ trình chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về Tcty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước theo quy định. Năm 2020, điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại các Tcty này theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn Nhà nước và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.
 
Đối với Cty CP Xi măng Hạ Long và Cty CP Xi măng Sông Thao, hoàn thiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước 65,76% tại Cty CP Xi măng Hạ Long từ Tcty Sông Đà về Tcty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước 80,79% tại Cty CP Xi măng Sông Thao từ Tcty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về Tcty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
 
Phó Thủ Tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện sắp xếp, CPH, bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà nước, quản lý tốt tài sản, đất đai và giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật; không để tồn tại những khó khăn, vướng mắc kéo dài sau khi các Tcty được CPH.
 
Bộ Xây dựng chỉ đạo Tcty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thực hiện tái cơ cấu toàn diện các Cty xi măng: Hạ Long, Sông Thao, bảo đảm các Cty ổn định và phát triển, cân nhắc, tính toán về nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Cty CP Xi măng Hạ Long, trách nhiệm trả nợ vay của Cty này, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
 
Nguồn: Báo Xây dựng
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  • Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Hà Bắc, Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  • Email: info.bhhc@gmail.com
  • Website: http://thuydienbachalaocai.com.vn