• Tiếng Việt
 • English

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

Sáng ngày 14/10/2013 tại trụ sở, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng đã đón nhận Quyết định số 1025 /QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ”.

Sáng ngày 14/10/2013 tại trụ sở, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng đã đón nhận Quyết định số 1025 /QĐ-BXD của  Bộ trưởng Bộ Xây dựng “về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ”.
Tham dự có đầy đủ các đ/c trong Ban lãnh đạo, Hội đồng thành viên, các Phòng Ban chức năng, các Công ty thành viên Tổng công ty. Đ/c Nguyễn Văn Tươi – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng đã đọc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: giao nhiệm vụ đối với ông Vũ Tiến Giao, Kỹ sư đô thị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng thực hiện nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng. Đ/c Ngô Minh Mẫn – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ Xây dựng đã chính thức trao Quyết định này cho đ/c Vũ Tiến Giao.
 
 
 
 
   Tin và ảnh : Đăng Dũng         
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
  Trụ sở: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Điện thoại: 0214.629.4668 / Fax: 0214. 6268606
  Email: contact@bhhc.vn
  Website: www.thuydienbachalaocai.com.vn